САРАПШЫЛАР

Жаппасов Жарылқасын Еркінұлы

Жаппасов Жарылқасын Еркінұлы, тарих ғылымдарының кандидаты, Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультетінің деканы.

Ғылыми қызығушылық саласы: Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлар  тарихы, халықаралық қатынастар тарихы, жаһандану жағдайындағы Қазақстан Республикасының интеграциялық мәселелері. ҚазҰУ-да жүргізетін дәрістері: Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, XVI-XVIII ғғ. қазақ-орыс қатынастары, Қазақстанның орта ғасырлардағы тарихы. Ғылыми-зерттеу қызығушылықтары: қазақ-орыс қарым-қатынастарының тарихнамасы, Қазақстанның ортағасырлардағы тарихының мәселелері. Басылымдар: Қазақстан тарихы бойынша 2 монография. 70-тен астам ғылыми мақалалар, оның ішінде импакт-факторы жоғары журналдарда жарық көрген. Байланыс мәліметтер: Тел.: +7(727) 292 63 73; Моб.: +7 701 356 25 59; Эл. Пошта: Zharylkasyn.Zhappasov@kaznu.kz

 

ЖОЛДАСБЕКОВА БАЯН ӨМІРБЕКҚЫЗЫ

ЖОЛДАСБЕКОВА БАЯН ӨМІРБЕКҚЫЗЫ, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, филология ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ орыс филологиясы және әлем әдебиеті кафедрасының меігерушісі.

Ғылыми қызығушылықтар аясы: Қазақстанның орыс әдебиеті, қазіргі әдеби үрдіс

ҚазҰУ-де оқытатын пәндері: XVII-XVIII ғғ. орыс әдебиетінің тарихы; ХIX ғасырдағы шетел әдебиеті; ХХ ғасырдағы шетел әдебиетінің тарихы; ХХ ғасырдағы орыс әдебиеті; Әлем әдебиеті шедеврлары; Тәуелсіздік кезеңіндегі Қазақстан әдебиетіндегі қазіргі кейіпкердің концептуализациясы; Қазақстанның орыс тілді әдебиетіндегі мәдени-тарихи концептілер.

Ғылыми-зерттеудегі қызығушылықтары: Қазақстан әдебиетінің гуманитарлық дискурсы, Қазақстан әдебиетіндегі тұлғаның зияткерлік-инновациялық мүмкіндіктері

Басылымдары: 230-дан астам ғылыми басылымдардың, 17 ғылыми-әдістемелік оқу құралдарының, 2 библиографических сөздіктердің және т.б. авторы, солардың ішіндегі негізгілері: «И.П. Шуховтың эпикалық прозасы», «Қазақстан орыс жазушыларының прозасы», «Қазақстанның орыс әдебиеті», «Қазақстанның орыс жазушылары», «Қазіргі қазақстандық проза мән мәтініндегі Ю. Домбровскийдің авторлық дискурсы», «Қазақстанның орыс тілді әдебиетінің антологиясы», «Тәуелсіздік кезеңіндегі Қазақстан әдебиеті гуманиитарлық дискурсының эстетикалық көпбағыттылығы».

Байланыс телефондары: +7(727)377-34-33, ұялы тел.: 8-701-218-41-62

Эл.пошта: Baiyan.Zholdasbekova@kaznu.kz